Miami 2004 White Helmet
  Miami 2011 Green Uniform Miami 2011 White Uniform Miami 2011 Orange Uniform