Miami 2014 White Helmet
  Miami 2016 Green Jersey Miami 2016 White Uniform Miami 2016 Orange Uniform
       
    Miami 2016 Orange WhiteUniform Miami 2016 Green Uniform